Tin Tức

Bảo trì hệ thống nạp thẻ đến 12h30 07/12

Bảo trì hệ thống nạp thẻ đến 12h30 07/12
Mọi hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường sau 12h30 07/12 có thể nạp thẻ trở lại
Kính báo!!!