Tin Tức

Hoàn tất sát nhập Kỳ Long – Cuồng Long

Hoàn tất sát nhập máy chủ
KỲ LONG – CUỒNG LONG
Người chơi máy chủ CUỒNG LONG đăng nhập game bằng máy chủ KỲ LONG
Người chơi máy chủ CUỒNG LONG pm facebook Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 07/03

Kiếm Thế