Tin Tức

Hoàn tất sát nhập Sơn Long – Sử Long

Hoàn tất sát nhập máy chủ
SƠN LONG – SỬ LONG
Người chơi máy chủ SỬ LONG đăng nhập game bằng máy chủ SƠN LONG
Người chơi máy chủ SỬ LONG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 29/09
Chú ý : Tiền Xu là 1000 không phải 2000 như ảnh do 1 số nhầm lẫn các bạn thông cảm

Kiếm Thế