Tin Tức

Hoàn tất sát nhập Yên Long – Châu Long

Hoàn tất sát nhập máy chủ
YÊN LONG – CHÂU LONG
Người chơi máy chủ CHÂU LONG đăng nhập game bằng máy chủ YÊN LONG
Người chơi máy chủ CHÂU LONG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 06/10
Chú ý : Tiền Xu là 1000 không phải 2000 như ảnh do 1 số nhầm lẫn các bạn thông cảm

Kiếm Thế