Tin Tức

Hoàn tất sát nhập Yên Long – Đại Long

Hoàn tất sát nhập máy chủ
YÊN LONG – ĐẠI LONG
Người chơi máy chủ ĐẠI LONG đăng nhập game bằng máy chủ YÊN LONG
Người chơi máy chủ ĐẠI LONG inbox FanPage Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 20/10

Kiếm Thế