Tin Tức

Sát nhập máy chủ Hỏa Long – Cửu Long 14h 14/8

Sát nhập máy chủ
HỎA LONG – CỬU LONG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiến : 14h00 đến 15h00 14/08/2017
Các nhân vật máy chủ CỬU LONG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin đến FaceBook Kiếm Thế Hỏa Long

Kiếm Thế